Do czasu II wojny światowej wsie u podnóża Małych Pienin były osadami Łemków, którzy po wojnie najpierw dobrowolnie, a potem przymusowo (akcja Wisła) zostali stąd wysiedleni. Łemkowie utrzymywali się m.in. z rolnictwa i pasterstwa.

W latach 1949-1952, na dawnych łemkowskich połoninach, ludowa władza postanowiła utworzyć wzorcowe komunistyczne bacówki dla owiec przenoszonych tutaj z tatrzańskich hal.
Plan utworzenia „centrum wypasu owiec” skończył się fiaskiem, a wybudowane cztery bacówki, pozostawione sobie,  z roku na rok coraz bardziej niszczały – jedną z nich była bacówka pod Durbaszką.
Jej istnienie odkryli krakowscy harcerze i to z ich inicjatywy została przejęta przez Wydział Oświaty Miasta Krakowa, by mogła tu powstać baza turystyczna dla młodzieży.                                                                                                                                                                                                    

Od samego początku i przez wiele kolejnych lat motorem całego przedsięwzięcia był hm. Władysław Piliński „PUCEK” – legendarny instruktor harcerski, działacz turystyczny, niezwykła osoba, wzór dla wielu.

Od tej chwili rozpoczęły się prace, które miały doprowadzić do odbudowania, adaptacji i przystosowania budynku dla przyszłych użytkowników. Mnóstwo energii i czasu włożyli w te prace harcerze i wspomagający ich przyjaciele. I tak:        
- w latach 70.  prace adaptacyjno remontowe w części, która dzisiaj  jest strefą służbową                                                  
- w latach 80. postępuje adaptacja dawnego „strągu” czyli miejsca dla owiec. Powstaje część noclegowa, parter  i zabudowa pierwszego piętra,  jadalnia, sanitariaty w piwnicach oraz świetlica na parterze, w dawnej stajni dla koni.                                                                                                                                  - w 1986 roku doprowadzono kabel energetyczny, a rok później oddano do użytku oczyszczalnię ścieków.

Z dawnej „bacówki” pozostała tylko sama bryła. Obecny budynek z nowym, blaszanym dachem, ekologiczną kotłownią olejową, przytulnym wnętrzem wyposażonym we wszystko, co jest potrzebne użytkownikom, przyciąga wielu gości. Prace wewnątrz i na zewnątrz budynku trwają ciągle. Stale podnoszony jest standard, aby sprostać nowym wymaganiom ( w 2018 roku na dachu budynku założono instalację fotowoltaiczną).

Urok Małych Pienin, klimat, bliskość kilku rezerwatów przyrody, sprzyjająca atmosfera, którą tworzą pracownicy ośrodka zawsze chętni do pomocy w trosce o dobre samopoczucie dzieci i młodzieży sprawiają, że to miejsce ma od lat swoich sympatyków.

 „Pod Durbaszką” to Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy, który  jest filią Młodzieżowego Domu Kultury "Domu Harcerza" w Krakowie przy ul. Reymonta 18.
Back to Top